Skip to content
޵ an: Ana Sayfa arrow Edebiyat arrow Masal Derleme ve Yazma Çalışmaları
Masal Derleme ve Yazma Çalışmaları Yazdır

Masal, bilinmeyen yer ve zamanlara ait olağanüstü kahramanların hayalî maceralarıdır. Masalda yer, "bir ülke, bir şehir, bir köy" gibi bilin­meyen bir yerdir. Bazı masallarda Hindistan, Türkistan, Çin, İstanbul, Bağdat gibi yer isimleri geçse de, bunlar masalları birbirinden ayırma güçlü­ğü yüzünden eklenmiş isimlerdir. Masalda zaman, "evvel zaman", yani bilinmeyen bir zamandır. Masal kahramanları, insanlar, hayvanlar, bitki­ler, dağ, taş, kuyu, seccade, ayna gibi somut varlıklar, zekâ, iyilik, kötülük, güzellik gibi soyut varlıklar, dev, cin, peri gibi hayalî yaratıklar olmak üzere her şeydir. Padişahtan Keloğlana, arslandan fareye, dalları göğe uzanan bir ulu ağaçtan bir küçük çiçeğe kadar her şey masal kahramanı olabilir.

 

Masallar sözlü edebiyat ürünleridir. Nesir dili ile hoşça vakit geçir­mek, insanları eğlendirirken eğitmek düşüncesinden hareketle, özel bir üslûpla anlatılırlar veya yazılırlar. Daha çok kadınlar (nineler) tarafından anlatılan masalların bir kısmı meraklılar tarafından yazıya geçirilmiştir.

Bizde masalların, bir başlangıç, bir asıl masal, bir sonuç olmak üzere üç kısmı vardır. Başlangıç, genelde bir tekerlemedir. Asıl masalla doğrudan bağlantılı olmayan tekerleme, olayları birbirine bağlamak, dağılan ilgiyi tazelemek amacıyla asıl masal içinde de kullanılabilir. Sonuç, kahramanla­rın kaderini tayin eden bölümdür. Hafızalarda kalacak kısa bir tekerleme ile noktalanır.

 

MASAL DERLEME VE YAZMA

Masallar anonim halk edebiyatımızın en yaygın ürünleridir. Nesilden nesile intikal ederek günümüze kadar ulaşan masalların ilk söyleyenleri belli değildir. İnsanlığın ortak duygu ve düşüncelerini işleyen masallar, anlatıldık­ları dile göre millî karekter kazanırlar.

Çocuklar başta olmak üzere insanların duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştiren masalların eğitim açısından değeri büyüktür. Bu bakımdan, günümüze kadar ulaşmış, daha çok ninelerimizin hafızalarında saklı masalların, derlenip yazıya geçirilmesi millî kültürümüze güzel bir hizmet olacaktır. Derleme dışında masal yazımına da önem verilmelidir. Bazılarının ileri sürdüğü gibi masal dinlemek ve okumak insanı uyuşukluğa, uykuya değil, aksine dinamik olmaya, uyanıklığa götürür. Masal çocukta adalet duygusunun gelişmesini sağlar.

Günümüz çocuk edebiyatında masala geniş yer verilmektedir. Geçmişten günümüze gelen masallar yanında, sözgelimi bir radyo dalgası­nın ya da güneş ışığının başından geçen maceraların anlatıldığı masallar da yazılmaktadır.

Masal derlemecilerinin yahut yazıcılarının göz önünde bulundurmaları gereken hususları şöyle sıralayabiliriz:

Masalı oluşturan olaylar canlı ve hareketli olmalıdır.

Masalın dili sade, anlatımı akıcı olmalıdır.

 

Masalda düğüm noktası ustaca işlenmiş olmalı, olaylar beklenmedik biçimde sonuçlanmalıdır.

Tasvirler, kahramanlann davranışları ve beğenileri çocuklarda iyilik ve güzellik duygusunun gelişmesine yardımcı olmalıdır.

Masalda anlatılanlar zaman zaman çocukları neşelendirmeli, güldür-meli ve eğlendirmelidir.

Masal, konusu ve kahramanları bakımından, çocukları korkutmak­tan ve üzmekten uzak olmalıdır.

Masalda çocuklan uyuşukluğa, batıl inançlara yönelten telkinler bulunmamalıdır.

 

TEKERLEME VE ASIL MASALA BAŞLANGIÇ ÖRNEĞİ

 

TEKERLEME

Zaman zaman içinde, kalbur saman içinde, cinler cirit oynarken eski hamam içinde... Aç tavuk düşünde darı görürmüş; hastalar dersen, narı görürmüş; ben de ben olalı her gece sarı görürüm... Yumurta sarısı mı desem, ne desem; sarı mı dedin sarı; sarıyı görünce erir dağların karı! İşte gör, düş de gör; hayalde gör, düşte gör; olur ya, olamaz mı, olup bitenler az mı ? Mademki altınlar sarı, sarılar da altın olsa, ne küp kalsa, ne gülek, ağzı beraber dolsa; bununla bir şehir yaptırsam köyü beraber, seksen sekiz oda boyu beraber; içinde bahçesi, suyu beraber; vah neyleyim yürekte var, elde yok... Dört bacım olsa perde yüzünde; hiçbirinin olmasa dünya gözünde; dört saray kurdursam dağ üzerinde; vah neyleyim yürekte var, elde yok... Bin kilelik tarlam olsa su basar; vergi haktır elbet, buna kim küser; otuz beş de sürüm olsa beraber, vah neyleyim yürekte var, elde yok... Dört bin devem olsa bir düz ovada; yirmi bin kuşum uçsa havada; beş on batman yağ eritsem tavada; vah neyleyim, yürekte var, elde yok... Bin beş yüz ineğim, körpe çobana; on iki bin atlı döksem meydana; vah neyleyim yürekte var, elde yok... Böyle olsa ile bulsa bir araya gelse, görmemişin bir oğlu, kör Memiş'in bir kızı doğsa, seyreyle sen gümbürtüyü, ama velâkin lafla peynir gemisi yürümez ki koca koca sal yürüsün; yürüse yürüse yine masal yürür! İyisi mi köşkü, sarayı bir yana, kurmayı, kuruntuyu öbür yana bırakalım da; biz kendi ocağımızın başına oturup kendi keyfimize bakalım:

 

MASALA GEÇİŞ

Bir varmış, bir yokmuş; Allah'ın kulu çokmuş, develer tellal iken, pire­ler berber iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, bir Keloğlan varmış...

Günlerden bir gün o Keloğlan bu sokak benim, şu sokak senin dolaşır­ken iki taş arasında bir on para bulur; ama ne alsam, ne alsam diye düşü­nüp durur: "Üzüm alsam, çöpü çıkar! Erik alsam, çekirdeği çıkar! Et alsam, hani ocak? Ot alsam, hani bıçak? İyisi mi, kaygısız başım, ağrısız dişim; leblebi alırım da kütür kütür yerim; artanını da götürür anama veririm!" der, alır leblebiyi, düşer yola...

 

 
< Önceki   Sonraki >


Site Tasarımı
www.isyeriweb.com