Skip to content
޵ an:
Cümlenin Ögeleri - Test Yazdır


 

1. Bu kitap okurların düşüncelerini allak bullak etmişti.

Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A) Özne - nesne - yüklem

B) Özne - yüklem

C) Özne - zarf tümleci - yüklem

D) Özne - zarf tümleci - nesne - yüklem

E) Nesne - zarf tümleci – yüklem


2.    Karşımızda oturan orta yaşlı, gözlüklü bayan, İki bü­yük gazeteyi didik didik etti.

Bu cümlenin öğeleri aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla doğru olarak verilmiştir?

A) Özne - nesne - zarf tümleci - yüklem

B) Özne - dolaylı tümleç - zarf tümleci - yüklem

C) Özne - zarf tümleci - nesne - yüklem

D) Özne - nesne - yüklem

E) Özne - dolaylı tümleç - nesne – yüklem

 

3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde dolaylı tümleç kullanılmıştır?

A) Buradaki insanlar zengindi; ama mutlu değillerdi.

B) Okuduğum romanın çok acıklı bir anlatımı vardı.

C) Varacağım yere erken saatlerde ulaşmalıyım.

D) Bir gün benim haklı olduğumu sen de anlayacaksın.

E) Gönderdiğiniz hediyeyi çok beğendim.

 

4. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcük ya da sözcük gruplarından hangisi farklı bir öge oluş­turmuştur?

A) Rakibinizi hata yaparken rahatsız etmeyin.

B) Siz onu gençliğinde görmeliydiniz, şimdi o günle­rinden eser yok.

C) Küçük kasabalarda herkes birini sesinden tanır.

D) O günlerde buraya tren gelmezdi, şehre traktörle giderdik.

E) Yağmur başladığında herkes yağmurdan korun­mak için sığınacak bir yer aramaya başlardı.

 

 

5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öge sayısı en fazladır?

A) Yağmur yağmaya başlayınca aklıma hemen yağ­murla İlgili şiirler geliyor.

B) Bacanın üstündeki leylek yuvası çok görkemli görünüyordu.

C) Lokanta dışarıdan çok köhne görünüyordu.

D) Savaşta ölenlerin anısına yapılan heykel beni çok duygulandırdr.

E) İstanbul'daki tarihî yerlerin birçoğunu iki yıl önce bir iş için İstanbul’a geldiğimde gezmiştim.

 

6. "Beni görünce yüzüme şaşkın şaşkın baktı."

Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu cümleye öğeleri ve öğelerinin sıralanışı yönüyle özdeştir?

A) Ziyaretine gittiğimizde bizi çok sıcak karşılamıştı.

B) Bilmediklerini döne dolaşa bana soruyordu.

C) Vakitli vakitsiz ziyaretime gelmesi beni iyice bez­dirmişti.

D) Başından geçenleri uzun uzun anlattı bana

E) Güneş batarken, ağaçların koyu gölgesinde sessiz sessiz ağlıyordum.

 

 

7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öge sayısı en fazladır?

A) O küçük kasabada üç yıl önce öğretmenlik yap­mıştım.

B) Eski kitaplarının arasında ilginç bir kitap buldu.

C) Şu    satırları    yazdığım    sırada    yeni    işler tasarlıyorum.

D) Ufaklık, kirli çamaşırlarını annesine göstermeden makineye attı.

E) Gözlerinden iki damla yaş süzüldü.

 

8. Hayatlarında hiçbir başarı gösteremeyenler, kendileri­ni başkalarının başarılarını küçülterek teselli ederler.

Bu cümlede aşağıdaki öğelerden hangisi yoktur?

A) Özne

C) Yüklem

E) Dolaylı tümleç

B) Nesne

D) Zarf tümleci

 

9.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sözde özne voktur?

A) Yöneticilerin olayların üstüne kararlılıkla gitmesi beklenir.

B) Çocukların kitapları, defterleri ve beslenme kutula­rı çantalarına yerleştirildi.

C) Çalışanlar, işe coşkuyla başlarsa her işin hakkın­dan gelirler.

D) Konuşmacı, konuşmasına başlamadan önce sa­londa sessizlik sağlandı.

E) Yazarın çeşitli gazetelerde yirmi kadar makalesi yayımlandı.

 

10. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne kullanıl­mamıştır?

A) Toplantının üç gün ertelendiğini açıkladılar.

B) Bir akşamüstü güneş batarken sahilde tek başıma bir süre dolaştım.

C) İki saat içinde dükkândaki tüm malları tek tek saydık.

D) Ilık ılık esen bir bahar yeli saçlarımızı okşuyordu.

E) Zaman, çözülmesi imkânsız sanılan en büyük so­runları bile çözüyor.

 

11. Aşağıdakilerin hangisinde öğelere ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır?

A) Yaşamın sürprizlerini göz önüne seren şairler/ ba­şarıyı/ yakalayacaktır.

B) Sanatçılar/okuyuculara yaşamın fark etmeyen gü­zel yanlarını /gösterirler.

C) Gerçek okuyucu, /okuyacakları konusunda seçici davranmayı /bilir.

D) Bilmediğini bilmek/ kişiyi /bilmediğini öğrenmeye/ zorlar.

E) Deli dolu akan nehirlerden/ tas tas sular /içtik.

 

12.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kim, neyi, ne zaman" sorularının üçünün de karşılığı vardır?

A) iyi bir eleştirmen bir eseri incelerken kendi ruhu­nun serüvenlerini anlatır.

B) Sigara içen anne ve babalar, çocuklarının hayatla­rını tehlikeye atıyorlar.

C) Parasal sorunlardan bunalanlar kendilerine ikinci bir iş arıyor.

D) Sömürge ülkeler birer birer bağımsızlığına kavu­şuyor.

E) İstasyon binası karanlıkta bir hayalet gibi görünü­yordu.

 

13.  Bir gün mahallenin ana caddelerinden birinden geçer­ken ekmek satan yeni bir dükkânın açıldığını gördüm.

Bu cümlede altı çizili bölüm cümlenin hangi öğesidir?

A) Özne B) Belirtisiz nesne

C) Dolaylı tümleç D) Belirtili nesne

E) Zarf tümleci

 

14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi zamiri dolaylı tümleç görevinde kullanılmıştır?

A) Ben insanın iş görmesini, yaşama çabasını uzata­bildiği kadar uzatmasını isterim.

B) Dostluk ve aşk rastlantılara ve başkalarına bağlıdır.

C) Sanat insanlara gerçeği hatırlatan bir yalandır.

D) Onu evde yalnız bırakmaya gönlüm razı olmadı.

E) Ben daha küçük bir çocukken babam bana küçük bir kumbara almıştı.

 

15. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili bölüm diğerlerinden farklı bir öğedir?

A) Kitabın kapağını tasarlayan sanatçı oldukça yetenekliymiş.

B) Piknik ateşinden çıkan yangın, yüzlerce ağacın yanmasına neden oldu.

C) Bilgisayar teknolojisi, hızına erişilmez bir biçimde gelişiyor.

D) ise varamayan malzemeleri evin yakınındaki boş bir araziye atıyordu.

E) Depremde yıkılan binalar en kısa sürede yeniden yapılacakmış.

 

16. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yan cümlecik , nesne görevindedir?

A) Onun beni terk edip gidişini asla affetmeyeceğim.

B) Senin gidişinden sonra yüzüm hiç gülmedi.

C) Gidişine ne kadar üzüldüğümü anlatamam.

O D) Terk edip gitmek kolay mı sandın?

E) Beni terk edip gitmeye nasıl cesaret ettin?

 

17. Aşağıdaki sorulardan hangisi dolaylı tümleci bul­durmaya yöneliktir?

A) iki gün önce beni mi aramıştın?

B) Onun Ankara'ya gelince nerede kalacağını biliyor musun?

C) Otobüsün nerede mola vereceğini biliyor musun?

D) Bu sözleri kimden duydunuz?

E) Bu konuda kime başvurman gerektiğini söylediler mi?

 

18. "Kimi,  nerede,  nasıl,  bulacaksın?" cümlesindeki öğeler, aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) Sizi geçen gün katıldığımız bir seminerde görmüş­tüm.

B) Bugün hiçbirimizin canı ders dinlemek istemiyordu.

C) Onu en son gördüğüm günü ne zaman hatırlasam içim burkulur.

D) Babasını otobüs terminalinde sevinçle karşıladı.

E) Annem ben daha küçükken geçirdiği bir trafik ka­zasında ölmüş.

 

 

Cevap Anahtarı: 1)A 2)D 3)C 4)C 5)A 6)E 7)D 8)E 9)C 10)B 11)B 12)A 13)D 14)E 15)D 16)A 17)A 18)D

 
< Önceki   Sonraki >


Site Tasarımı
www.isyeriweb.com